Jabuka

(Malus)

Jabuka (Malus) je rod drvenastih biljaka iz familije Rosaceae kao i ime za njihov plod (naučno ime ploda je pomum).

Postoji između 25 i 50 vrsta u ovom rodu i preko 7500 kultivara domaće jabuke.